Kennedy

A few shots from the Kennedy mining camp
DSC 0834 Leaching tanks DSC 0837 DSC 0840 DSC 0843
DSC 0846 DSC 0849 DSC 0852 DSC 0855
DSC 0861 DSC 0864 DSCN3702 DSC 0867
DSC 0869 DSC 0870 DSC 0876 DSC 0879
DSC 0882 DSC 0885 DSC 0888 DSC 0891
DSC 0894 DSC 0897 DSC 0900 DSC 0903
DSCN3699 The Hidden Treasure Mine from the townsite DSC 0906 At the Hidden Treasure Mine DSCN3710 Scorched by the fire DSCN3714
DSC 0912 DSCN3711 Panorama of townsite from the Hidden Treaure Mine DSCN3715 DSC 0915 Buildings at the Gold Note Mine
DSC 0918 DSC 0920 DSC 0921 DSC 0924
DSC 0927 DSC 0930 DSC 0932 DSC 0933 Genuine historical debris
DSCN3716 DSC 0935 Guessing this is from the 1940's or 1950's DSC 0941 DSC 0942
DSC 0948 DSC 0950 DSC 0951 DSC 0952
DSC 0954 DSC 0957 DSC 0958 DSC 0959
DSC 0960 DSC 0966 DSC 0968 Made sometime between 1940 and 1963 DSC 0969
DSC 0974 DSC 0975 At the Henrietta Mine DSC 0981 DSC 0984
DSC 0993 DSC 0996 DSC 0999 DSC 1002
DSC 1010 DSC 1011 DSC 1012 DSC 1014
DSC 1017 DSC 1019 Rails make it easier to push ore carts DSC 1020 DSC 1025
DSCN3705